Bob

SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING

In penternakan on Februari 8, 2007 at 3:26 am
SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING
A. Apakah skim kontrak ternakan ayam tersebut?
Perusahaan ayam di negara ini telah maju setapak lagi dengan wujudnya sistem integrasi ternakan ayam daging. Pemeliharaan ayam daging berkontrak adalah sebahagian daripada sistem integrasi ternakan ayam tersebut. Di dalam sistem integrasi ternakan ayam daging, beberapa komponen seperti ladang ayam pembiakan dan penetasan, pengilang makanan ternakan, kesihatan ternakan, loji pemprosesan, pengembangan dan pemasaran ayam adatah dikawal oleh sesebuah syarikat yang besar yang juga dikenali sebagai integrator. Pemeliharaan ayam daging biasanya dilakukan oleh penternak secara kontrak di bawah kelolaan integrator tersebut.
Secara ringkas struktur organisasi sistem integrasi ternakan ayam daging adalah seperti Rajah 1.

			INTEGRATOR
			   |	<-- Ladang Ayam Pembiakan
			   |	<-- Pusat Penetasan
			   |	<-- Kilang Makanan
			   |	<-- Kesihatan & Khidmat Nasihat
			   |	<-- Loji Memproses/Prosesan Lanjutan
			   |	<-- Pemasaran
			   |
		Pemeliharaan |
PENTERNAK ---> dan -------->|
		Pengeluaran |
		Ayam Daging |
			   V
			PENGGUNA

Rajah 1: Struktur Organisasi Sistem Integrasi Ternakan Ayam Daging

B. Siapakah integrator-integrator ini?
Mereka ini terdiri daripada Kentucky Fried Chicken (KFC), Pertanian Charoen Pokphand (CP), Goldkist, Leong Hup, Cargill dan Malayan Flour Mills (MFM}.
C. Apakah peranan saya di dalam integrasi ayam daging ini sebagai seorang penternak?
Peranan anda ialah memelihara anak-anak ayam dengan makanan dan lain-lain input yang telah dibekalkan oleh integrator kepada anda. Tetapi sebelum anda dibekalkan dengan segala input yang isebutkan, anda mestilah menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan pihak integrator terlebih dahulu.
D. Kenapa berkontrak?
Penternak hendaklah bersetuju memelihara anak-anak ayam dengan menggunakan makanan/ubat-ubatan dan mematuhi syarat-syarat dan nasihat yang diberikan oleh integrator. Harga anak ayam dan makanan termasuk harga ayam akan ditetapkan. Jika anda bersetuju dengan syarat-syarat dan harga anak ayam, makanan dan harga ayam daging yang akan dibeli semula oleh integrator, anda akan diminta menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan pihak integrator.
E. Apakah kebaikan menyertai skim kontrak ini daripada menternak ayam sendirian?
 1. Anda tidak memerlukan modal yang banyak untuk memulakan projek. Anda cuma perlu membiayai pembinaan reban dan peralatan serta bekalan api dan air.
 2. Sebagai seorang penternak kontrak, anda tidak perlu bimbang ke mana ayam daging anda yang telah cukup umur dan beratnya hendak dijual. Ini kerana pihak integrator akan membeli semula ayam-ayam daging yang telah anda pelihara.
 3. Masalah turun naik harga yang sentiasa berlaku tidak akan menjejaskan anda. Anda akan dibayar dengan harga di ladang yang telah ditetapkan seperti yang terdapat di dalam kontrak anda dengan pihak integrator.
 4. Bekalan anak ayam, makanan, ubat-ubatan dibekalkan kepada anda secara kredit. Input-input ini akan dibayar kepada integrator selepas ayam anda dijual kepada integrator tersebut.
Apabila kontrak telah ditandatangani dan reban serta peralatan-peralatan lain telah disediakan, anak ayam dan makanan akan terus dihantar ke reban anda.
F. Berapa lamakah satu-satu kontrak tersebut?
Ada yang mengikat kontrak untuk 1 atau 2 tahun. Tetapi, jika anda seorang penternak yang baik dari segi prestasi pemeliharaan ayam daging tersebut, kontrak tersebut boleh diperbaharui selepas ia tamat.
Tetapi jika anda didapati tidak memelihara ayam-ayam daging dengan baik dan selalu cuai dan rugi, kontrak anda boleh dibatalkan bila-bila masa oleh pihak integrator.
G. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kontrak tersebut?

 1. Anda mestilah mempunyai tanah yang sesuai dan yang boleh dimasuki oleh lori. Jika tidak terdapat jalan yang sesuai, sukar bagi lori untuk masuk menghantar anak ayam dan makanan ke reban.
 2. Anda juga mestilah mempunyai modal yang cukup untuk mendirikan reban mengikut panduan daripada pihak integrator, membeli peralatan bekas makanan dan minuman dan lain-lain serta kemudahan air dan api.
 3. Hubungilah integrator yang bergiat menjalankan skim ini dan berdekatan dengan tempat anda. Tetapkan temujanji untuk pihak integrator pergi melihat tanah yang anda cadangkan sebagai tapak ternakan ayam daging kontrak tersebut.
Jika pihak integrator telah bersetuju dengan tapak tanah dan anda bersetuju dengan syarat-syarat kontrak, anda bolehlah menandatangani kontrak sebelum reban didirikan.
H. Adakah latihan dan pengalaman diperlukan?
Ya. Malah jika anda telah dilatih untuk menternak ayam daging secara komersial, peluang anda untuk mendapatkan kontrak adalah lebih cerah lagi. Tetapi latihan saja bukanlah syarat yang utama untuk mendapatkan kontrak. Malah ramai penternak yang telah berjaya tidak pernah mendapat latihan yang formal.
I. Siapakah yang menyediakan latihan?
Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Pergilah ke Pejabat Haiwan yang berdekatan untuk maklumat lanjut tentang kursus dan tarikh yang sesuai untuk anda.
J. Di manakah latihan ini dijalankan?
Jabatan Perkhidmatan Haiwan anda mempunyai 3 buah pusat untuk memberi latihan yang anda pertukan untuk menternak ayam daging secara komersial. Pusat-pusat tersebut adalah seperti berikut:
 1. Pusat Latihan dan Ternakan Ayam Cheras, Selangor.
 2. Pusat Latihan dan Ternakan Ayam Ayer Keroh, Melaka.
 3. Pusat Latihan dan Ternakan Ayam di Marang, Kuala Terengganu, Terengganu.
Kursus ayam daging secara komersial yang dijalankan memakan masa selama 6 minggu.
K. Selepas penternak menyediakan reban dan peralatan yang diperlukan, apa pula peranan integrator?
Anak ayam dan makanan akan dihantar ke reban anda. Selain daripada. membekalkan anak ayam, makanan, ubat-ubatan dan khidmat nasihat, integrator akan memasarkan ayam-ayam yang telah anda pelihara dengan harga yang telah ditetapkan, seperti di dalam kontrak yang telah anda dan kontraktor persetujui dan tandatangani.

Ladang Penternak Ayam Kontrak

L. Bolehkah saya mengetahui syarat-syarat kontrak secara am?
Di antara syarat-syarat utama yang perlu anda sebagai penternak patuhi adalah seperti berikut:-
 1. Tidak membeli anak ayam dan makanan secara kredit daripada integrator/syarikat lain.
 2. Memelihara ayam-ayam yang dibekalkan dengan baik.
 3. Tidak menjual ayam-ayam atau makanan yang dibekalkan kepada orang lain.
 4. Bertanggungjawab ke atas semua kos yang terlibat sehingga ayam yang dipelihara dijual.
 5. Menjaga kebersihan ladang dan pengurusan seperti yang dikehendaki oleh integrator.
Selain daripada syarat-syarat am di atas, pihak integrator mungkin ada syarat-syarat yang lebih khusus lagi. Pastikan anda telah benarbenar faham dengan kontrak sebelum ianya dipersetujui. Sebagai contoh, ada pihak integrator yang mahukan anda menghantar ayam ke pusat pemprosesan dengan berat badan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
Syarat-syarat yang telah ditetapkan hendaklah dipatuhi. Prestasi penternakan anda juga adalah diawasi oleh integrator. Jika anda tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan prestasi penternakan anda pula rendah, kontrak anda mungkin dibatalkan pada bila-bila masa.
M. Bagaimana mendapatkan keuntungan dari sistem kontrak?
 1. Jika anda adalah penternak yang masih baru dan belum berpengalaman, mulakan ternakan anda dengan bilangan minima yang ditetapkan oleh integrator. Tetapi, apabila telah berpengalaman, tingkatkan bilangan ayam yang anda pelihara. Jika anda seorang penternak yang gigih dan dibantu pula oleh keluarga, 10,000 ekor ayam bagi satu pusingan adalah dicadangkan (setahun anda boleh memelihara sebanyak 5 pusingan).
 2. Kurangkan kematian di bawah paras 4% sahaja untuk memperbaiki keuntungan bersih.
 3. Jangan membazir makanan. Sentiasa periksa kedudukan bekas makanan ayam anda. Kedudukan bekas makanan yang terlalu rendah bagi ayam yang telah berumur 2 minggu ke atas menyebabkan makanan terbuang dan akan menyebabkan pembaziran.
 4. Pastikan sistem pengurusan, termasuk kesihatan ayam yang dipelihara sentiasa diberi perhatian.
N. Siapakah yang menyediakan ubat-ubatan dan khidmat nasihat?
Pihak integrator. Malah pihak integrator akan menghantar wakil-wakil mereka untuk memberi khidmat nasihat yang anda perlukan.
O. Dari mana pelan dan anggaran kos reban ayam boleh diperolehi?
Kebanyakan integrator mempunyai pelan reban yang mana anda terpaksa ikuti. Anggaran kos mendirikan reban juga~ada disertakan.
P. Saya ingin menternak 5,000 ekor ayam, berapa banyakkah modal untuk reban dan peratatan yang diperlukan untuk menternak ayam?
Oleh kerana harga bahan-bahan seperti kayu, atap, upah dan lain-lain adalah berbeza mengikut tempat, anda mestilah mempunyai modal di antara $15,000 – $20,000 untuk reban dan peralatan yang diperlukan.
Q. Adakah integrator menetapkan bilangan minima ayam daging yang ingin dipelihara?
Ada. Kebanyakan integrator bersetuju mengadakan kontrak dengan anda jika anda ingin memelihara di antara 3,000-4,000 ekor ayam daging satu pusingan.
Pastikan dengan integrator yang telah anda pilih berapa bilangan minima ayam daging yang membolehkan anda memulakan ternakan secara kontrak tersebut.
R. Berapa kali pemeliharaan boleh didapati bagi setahun?
Ia bergantung kepada kontrak. Jika kontrak yang anda perolehi memerlukan ayam berumur 35 – 40 hari, anda boleh memelihara sehingga 6 kali setahun. Tetapi, jika anda dikehendaki memelihara sehingga 45 – 50 hari, anda boleh memelihara sebanyak 5 kali pusingan/tahun.
S. Jika saya kekurangan wang sebagai modal untuk pembinaan reban dan pembelian peralatan yang diperlukan, bolehkah saya meminjam daripada bank?
Boleh. Tetapi biasanya bank akan membiayai 60 – 70% daripada modal keseluruhan untuk tujuan pembinaan reban dan pembelian peralatan tersebut. Hubungilah bank yang berdekatan untuk keterangan lanjut.
T. Adakah skim kontrak ternakan ayam daging ini menguntungkan?
Tentu sekali. Secara am anda boleh mendapati 30 – 40 sen untung bersih bagi setiap ekor ayam yang anda jual. Jika kematian ayam rendah, mungkin anda boleh mendapat untung yang lebih tinggi lagi. Pastikan makanan ayam daging yang dibekalkan digunakan dengan cekap agar kadar tukaran makanan (FCR) anda mencapai 2.0 – 2.1 pada berat ayam 2 kg hidup.
U. Apakah kadar tukaran makanan atau FCR tersebut?
Kadar tukaran makanan, atau FCR itu ialah satu nilai yang menggambarkan banyak makanan yang diperlukan oleh seseekor ayam untuk menukar makanan kepada daging. Sebagai contoh, jika kadar tukaran makanan ayam daging anda 2.2, ini bermakna anda terpaksa memberi 2.2 kg makanan untuk ditukarkan menjadi 1 kg daging.
Kadar tukaran makanan ini bergantung kepada beberapa faktor. Di antaranya:-
 1. Kuatiti dan baka anak ayam
 2. Kualiti dan jenis rnakanan yang diberikan
 3. Kadar kematian.
 4. Pembaziran makanan akibat daripada kecuaian untuk menetapkan ketinggian bekas makanan.
 5. Pengurusan keseluruhannya termasuk status penyakit di ladang ternakan.
Oleh kerana kualiti makanan dan anak ayam yang diberikan oleh pihak integrator adalah terjamin, anda mestilah mengawasi kadar kematian ayam-ayam daging yang anda pelihara. Jika ayam yang ada pelihara mati, makanan yang selama ini diberikan kepada ayam tersebut adalah sia-sia sahaja. Ini yang menyebabkan kadar tukaran makanan ayam daging anda menjadi 2.5 atau 2.6 dan sebagainya.
Kadar tukaran makanan yang baik adatah dalam lingkungan 2 pada berat badan 2 kg, iaitu ayam daging anda memerlukan 2 kg makanan untuk ditukar menjadi 1 kg daging.
V. Adakah penternak yang mengalami kerugian daripada kontrak ayam daging ini dan kenapa?
Ada. Terdapat beberapa sebab. Di antaranya disebabkan oleh:
 1. kematian yang melebihi 5%
 2. kadar tukaran makanan sehingga melebihi 2.25 pada berat badan kg. 2 (hidup)
W. Adakah pihak integrator datang menangkap ayam yang telah cukup berat dan umurnya.
Tidak semestinya. Ada integrator yang datang menangkap ayam di reban. Tetapi, ada juga yang mahukan anda menghantarnya ke loji pemprosesan ayam.
X. Oleh kerana sema input diberi secara kredit, bagaimana hutang terhadap integrator diselesaikan?
Sebelum ayam anda dikeluarkan oleh integrator dari ladang atau selepas ayam tersebut sampai di loji pemprosesan, ayam akan ditimbang. Pendapatan anda akan ditentukan. Pihak integrator akan menolak semua kos anak ayam, makanan, ubat-ubatan yang telah anda gunakan. Bakinya adalah milik anda. Tetapi jangan lupa selesaikan hutang bank anda terlebih dahulu, jika anda masih belum habis menjelaskan hutang untuk pembinaan reban dahulu.
Y. Bagaimana boleh berjaya dalam ternakan ayam daging berkontrak
 1. Anda mesti lah seorang yang berdisiplin dan bersungguh-sungguh semasa menjalankan kontrak ternakan tersebut.
 2. Sistem kontrak ini bukan tajaan kerajaan. Pihak integrator tidak akan meneruskan kontrak jika anda didapati tidak berminat untuk meneruskannya. Prestasi anda sentiasa diawasi.
 3. Untuk mencapai kejayaan dan keuntungan, anda mestilah meneruskan projek ini sekurang-kurangnya selama 5 tahun berturut-turut. Jika selepas 1 atau 2 pusingan ancla berhenti atau diberhentikan, hutang dari pinjaman anda pun tidak mungkin habis dibayar.
Z. Bagaimana untuk mendapat keterangan lanjut?
Disertakan senarai integrator serta alamat dan nombor telefon untuk tindakan anda seterusnya. Hubungilah pegawai yang menguruskan ternakan secara kontrak di alamat yang disediakan.
Advertisements
 1. 1. dimana boleh dibeli bekas makanan dan air untuk ayam daging / harga seunit

  • bagi mana mendapat kontrak….

   • Salam semua & hai
    Saya mencari tokey atau pembekal ayam daging @ ayam organik di Kelantan ataupun di thailand yang berhati mulia dan berniat untuk memberi khidmat upah jagaan (sistem kontrak perternakan) kepada saya di Kelantan.
    Mempunyai 1 reban jenis open (reban ayam daging) yang ditinggalkan warisan keluarga dan ingin meneruskan perternakan. Sebab kawasan jajahan tersebut kekurangan ayam.
    Kawasan Bachok, kelantan
    Sila call saya untuk memberi khidmat upah pembelaan 0193638776 @ 0197556557 (en.yeop)

 2. bagaimana ingin mengetahui ciri-ciri dan cara mendapat kontrak
  bolehkah mendapat contoh tesis

 3. apakah ciri-ciri proposal yang diperlukan untuk mendapatkan kontrak ternakan ayam ini.

 4. bagaimana cara-cara penternakan ayam kampung yang baik dengan ciri-ciri keselamatan di ladang.

 5. di mana sy boleh dapatkan senarai integrator serta alamat dan nombor telefon untuk tindakan seterusnya

  • i nak tau cara utk mendapat kontrak in,,,tq

  • Saya telah mempunyai reban Ayam di Guar Gerdu, Mukim Hosba, JITRA, Kedah. Saya sedang berusaha melengkapkan sistem close house spt berikut; Generator, cooling Pads, curtain, exaust fan & penambahan bekas makan & minuman. Masalah yg sy hadapi ialah pihak sykt Pertiwi Sdn Bhd (SPSB) ingin spect cooling pads kiri Dan Kanan (U Shape) saya menghadapi masalah tersebut kerana LIMITASI KEWANGAN utk cooling Pads

 6. sy amat berminat utk mengetahui lebih lanjut tentang kontrak ini. Di N.Sembilan dgn siapa perlu sy berhubung & berbincang. Saya ada 2 ekar tanah sawah yg mana skrg ini digunakan utk pelihara itik (secara lepas)…sy tak pasti samada ianya sesuai utk projek ni. sy juga ada pengalaman dlm menternak >1,000 ekor ayam kampung ketika ini yg dibiar secara lepas.

 7. saya ada 10 ekar ladang kelapa sawit saya ingin menternak ayam saya dari raub pahang

 8. saya ada 10 ekar ladang kelapa sawit saya memang ingin menternak ayam dan saya dari raub, pahang semua kemudahan ada di tempat saya , anda boleh datang dan lihat

 9. saya ada 10 ekar ladang kelapa sawit saya memang ingin menternak ayam dan saya dari raub, pahang semua kemudahan ada di tempat saya , anda boleh datang dan lihat

 10. saya amat berminat dan saya nak maklumat tentang projek ini secepat mungkin

 11. saya berminat dan pohon mendapat kaedah penternakan ayam berhawa dingin serta spesifikasi bangsalnya.
  terima kasih.

 12. saya amat berminat dan saya nak maklumat tentang projek ini secepat mungkin dan ini nombor hp saya 0169095704
  anda boleh call saya pada sabtu dan ahad atau send message

 13. bagaimana saya ingin memperkenalkan ubat dan makanan ayam serta memelihara ayam tanpa suntikan. ini adalah kerana dgn menggunakan ubat produk bioteknologi ia dapat mengurangkan FCR kpd 1.7%

 14. Saya berminat dgn program ini..bagaimana utk saya memulakanya dan siapa yg boleh sy hubungi utk mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar yg berdekatan dgn saya..saya berada di JANDA BAIK,BENTONG,PHG DARUL MAKMUR..

 15. Saya terlalu berminat dgn progrm ini dan ini no telfon saya..0172422434 dan anda boleh menghubungi saya pada hari sabtu dan ahad dan pada hari biasa,anda boleh menghubungi saya pada pukul 6 keatas..thanks

 16. assalammualaikum,saya akmal.pelajar uitm.saya sudah nak grade.saya nak menternak ayam daging.saya anak orang felda dan saya juga ada menyimpan duit dalam bank pertanian.saya pun btengah mencari-cari mana-mana pertubuhan kerajaan untuk memberi tunjuk ajar kepada saya..saya ada tanah 10 ekar.jadi pohon pihak encik membimbing saya menjadi usahawan ayam daging.

 17. saya merupakan pelajar UPM yang mengambil bidang pertanian opsyen pengurusan perladangan..jadi sekarang nie saya hanya tinggal satu sem lagi untuk grade…saya bercadang ingin menternak lembu dan kambing tapi saya tidak mempunyai sebarang modal…saya berminat dan telah menghadiri beberapa kursus intensif untuk menjadi usahawan….berikan saya peluang bagaimana untuk mendapatkan modal dari mana2 pihak kecuali bank.

 18. saya berminat dengan skim ini…saya mempunyai tanah di sg buloh dan ulu selangor dalam 3 ekar…dan ada modal sebanyak 20k….dapatlah sekiranya emailkan butiran2..atau syarat2 yang diperlukan..ataupun emailkan saya contoh perjanjian skim tersebut ke alamat email saya..sekian terima kasih

 19. saya salah seorang penternak ayam daging secara kecil-kecilan melalui ‘skim kontrak ternakan ayam’ selama 20 tahun. dan pulangan melaluinya agak bagus tetapi apa yang perlu saya katakan melalui program ini kita sebagai penternak tak kira yang baru ataupun yang telah lama, kita sentiasa kena usaha gigih walaupun pengalaman yang telah lama perolehi. sentiasa cari punca2 penyakit dan cara2 untuk mengatasinya.

 20. bagaimana saya nak menhubungi pihak pembekal ayam.dan saya berminat untuk membela ayam

 21. Saya ada tanah lebih kurang 6 ekar. Tepi sungai Perak. Ada sedikit pantai. Apakah tanah begini sesuai? Dan berapa keluasan di perlukan untuk menternak ayam5,000 ekor?

 22. saya nak menghubungi anda bagai mana no tel i 0126910053

 23. sy merupakan pelajar thn 4 ijazah perubatan, saya sudah memulakan projek ayam ni 12 bulan lepas..untuk kos reban sahaja 25 ribu(siap upah)…kos untuk fan 20 ribu. generator 6 ribu. Spec reban 40 x 120 kaki yg boleh memuatkan 10 ribu ayam..Untuk pengetahuan tuan2 dan puan2..dalam tangan mesti ada atleast 100 ribu baru sedap nak berdiri..kalau takder memang sakit….terus terang saya cakap…sy pun anak felda…minta tolong dengan felda..tapi felda nak projek kita tu atleast 70% siap…..baru depa akan bagi pinjaman..

  • En. Azman,

   Nama saya Esyah, Saya bercadang untuk memulakan projek penternakan ayam kontrak ni do jerantut, tanah dah ada, cuma masaalah saya ialah untuk mencari integrator yg sesuai.
   Saya di beritahu bahawa KFC buat syarat baru iaitu minima bekalan ternakan ayam ialah 30,000 ekor… betul ke? Kalau 30,000 ekor modal perlu lebih kurang 200,000RM, banyak tu..
   Ada tak integrator lain yg boleh En. Azman cadangkan?

   Ikhlas,
   Esyah

  • ko punya reban tu bley muat kn berapa ribi ekor?

 24. hari ni exzhaust fan berharga 2500 kat pasaran…aku boleh tolong korang yang nak exzhaust fan murah…harga dalam 1950 jer…..
  Tawaran ni aku offer pada melayu jer..graduan amat digalakkan.

 25. Saya wakil dari CP GROUP..utk ternakan ayam pedaging secara kontrak farming both closed/open sistem,,hubungi saya 0133685639
  SELANGOR ONLY

 26. Utk lihat reban closed sistem(aircond)sekitar selangor..hubingi saya..

 27. Askum……ada x yg dah buat kontrak di kaw. Melaka atau Johor. Boleh x bela dalam seribu atau kecil2lan dulu.

 28. sy mempunyai reban ayam sendiri yg memuatkan 6000 ekor sekali masuk,tp ingin menambah bilangan reban (membesarkan projek).macam mana cara nya.bolehkah saya sertai program ini.hubungi saya,019-2714575.

 29. saya ingin mendapatkan senarai integrator,alamt,
  no tel. dan nama pegawai yang boleh dihubungi berkenaan kontrak farming ayam.

 30. Saya mempunyai tanah seluas 4 ekar dan modal rm100,000. Bagaimanakah caranya untuk memulakan ternakan ayam secara kontrak ini ? Siapa yang saya harus hubungi ? Untuk makluman, tanah terletak di Jerantut. TQ

 31. saya ada tanah 7 ekar di melaka
  berminat dengan prog ni
  bagai mana cara nya
  dan berapa jumlah kos minimum
  untuk ternak 5000 ekor

  tel saya 019 2875186

 32. Saya izzat dari kuantan.Boleh saya dapatkan no tel integrator di kuantan pahang.

 33. Assalamualaikum, Tiada ke sesiapa yang jadi integrator kwsn pahang kat sini or yg blh bg contact no utk saya hubungi ?

 34. adam_azmann@yahoo.com

  contact saudara ini untuk mendapat maklumat lebih lanjut kerana beliau sudah memulakan projek seperti ini.

 35. Fauzi
  natureagro_trading@yahoo.com
  Saya wakil dari CP GROUP..utk ternakan ayam pedaging secara kontrak farming both closed/open sistem,,hubungi saya 0133685639
  SELANGOR ONLY

  anda juga boleh belajar dari kawan saya nie..dia ada maklumat sepatutnya…tetapi saya minta maaf kerana utk selangor sahaja..buat masa ni saya sendiri tidak ada simpan maklumat integrator negeri lain..kalau ada insyallah saya kongsikan

 36. PERHATIAN!!! Kepada sesiapa yang berminat untuk menternak ayam pedaging secara kontrak sila hubungi saya 0163323903 SELANGOR/PAHANG/PERAK.

 37. Anda mempunyai reban untuk disewa @ sedang mencari intergrator sekitar SELANGOR/PAHANG/PERAK.hubungi saya 0163323903

 38. SY BEMINAT NAK TENAK KAN AYAM..KAT MANE ADE TEMPAT KURSUS..SETIAP HARI APE ADE KURSUS..BERAPE BAYARAN AKAN DI KENE KAN..

 39. -Sila berhubung dengan saya utk kontrak farming sistem.
  anda hany perlukan reban minimum kapasiti 10000ekor.
  -Utk new farmer,sy akan lwat tpk tnh anda.
  -Bg yg buat loan, syrikat akan mengeluarkan surat sokongan(consent letter) yg nenujukkan anda akan menternak kpd syarikat.
  -Utk closed system keluasan reban standart 40’x400′ persegi.(20000ekor)
  -Tidk perlu kursus,sbb anda akan dibantu oleh teknikal syarikat a-z

  • boleh saya dpatkan maklumat lanjut? saya dr melaka yen-019-6817391

  • salam.
   saya ada tanah dusun tepi jalan seluas 2 ekar di kg ayer lanas , kelantan.
   saya memang mancari peluang utk menternak ayam daging, jika boleh secara kontrak kerana saya fikir tiada masaalah utk menjualnya.
   saya juga ada sedikit modal.
   mcmana utk memulakannya???.
   salam dan terima kasih.

  • hi ,saya memepunyai tanah seluas 3 ekar dan modal untuk membina reban secara close concept,bolehkah and memberikan saya maklumat yang lanjut.terima kasih.lagipun i nak tahu kalau di johor bahru ,dari segi undang memelihara ayam ni lain ke dengan negeri lain .

  • Berminat sgt2,pluang ni masih ada atau sudah closed…blh email sy di firdaus_lynn@yahoo.com atau 0148382813 firdaus…tanah di kuantan pahang

  • saya berminat..ini email saya razid_ucu@yahoo.com..saya dari batu pahat johor

  • Saya ada sebuah reban ayam sistem tertutup yg sy sewa kapasiti 17000 kelengkapan semua ada. Kawasan sik kedah.. No tel 0125328851 aroff.. Terima kasih.

 40. Syarikat kami beroperasi di setiap negeri kecuali kelantan dan terengganu..
  saya boleh bantu anda untuk berhubung dengan wakil negeri tersebut..

  • salam c.fauzi..merujuk kenyataan cik pada 4 FEB 08 bahawa ada ditawarkan kontrak farming di seluruh negeri kecuali kelantan dan terangganu..boleh berikan saya wakil kontrak farming di negeri kedah.

  • saya ingin memulakan biz ayam daging. sila nasihati saya. emelkan info lengkap dan panduan ke info@s4le.biz

  • boleh bg saya maklumat untuk negeri sarawak

  • mr fauzi,sy berminat dgn penternakan ayam ladang kontrak ni.siapakah yg harus sy hubungi utk tanya detail?wellney,ranau sabah.tq 0138702007

 41. Thanks saudara fauzi…

 42. As’kum….asal kuantan pahang….saya ada tanah 7 ekar dan berminat dgn program nie….saya ingin menternak 20,000 ekor ayam….berapa kah jumlah kos pembiayaan yang diperlukan…..013-9467183

 43. As’kum….asal kuantan pahang….saya ada tanah 7 ekar dan berminat dgn program nie….saya ingin menternak 20,000 ekor ayam….berapa kah jumlah kos pembiayaan yang diperlukan…ada x kursus yg perlu saya ikuti… 013-9467183

 44. Tuan,

  Saya berminat menceburi bidang penternakan ayam daging. Bolehkah pihak tuan mencadangkan integrator yang sesuai buat saya dan bagaimanakah saya dapat menghubungi pihak terbabit untuk mendapatkan keterangan lanjut?
  Note :
  Lokasi cadangan penternakan ayam di kedah.

 45. yunus_bfssb@yahoo.com.my

  Saya sedang mencari integrator yang sesuai untuk memulakan projek ternakan ayam di kawasan kedah.

 46. Berminat untuk penternakan kontrak ayam daging?
  Hubungi :
  Charoen Pokphand Group (CP).
  Melaka, Muar – Rashid 0127010741
  Segamat, Pahang – Sazuan 017-7780455
  Johor – Dr. Mohamad Shafie 017-7515199

  • En Shafie CP…Pembinaan reban saya terbengkalai
   Reban siap…tetapi equipment tak ada
   #Kontraktor Zaidi dari Bukit Selambau

   No tel saya 0192414099 Hj Ayob Yahya

 47. saya ingin tahu apakah labuan terdapat kemudahan ini?

 48. Saya berminat menceburi bidang ini tetapi saya tidak mempunyai tanah sendiri. Jadi saya sedang mencari reban untuk disewa di sekitar Negeri Sembilan @ Johor. Hubungi :-
  Zaidi – 0122174770 @
  Sharil – 0126240659

 49. Utk saudara helmi zakaria, kalau berminat boleh email saya di firdaushariri@yahoo.com

 50. mempunyai pengalaman menternak ayam daging selama 20 tahun. masih mencari ilmu pengetahuan dari mana-mana pihak yang boleh berkongsi dari segi perubatan dan sebagainya.

 51. berminat untuk memelihara ayam secara kontrak……pihak manakah yang boleh saya hubungi

 52. minta hubungi en fauzi..ada contact numbernya di atas…

 53. saya ada tanah seluas 5 ekar
  saya penternak kambing dan berminat utk menternak ayam.
  saya ada reban seluas 200′ panjang 40′ lebar.
  berapa ekor ayam yang boleh diternak dan berapa modal yang diperlukan?
  019-5735773

  • saya berminat untuk menyewa reban en din. jika berminat blh hubungi saya d 0134001917.

 54. Saya berminat dalam bidang penternakan ayam dan sedang mencari reban untuk disewa di sekitar negeri Perak. sesiapa yang mempunyai reban untuk disewa, sila hantar mail kepada saya dengan maklumat.
  nithy.nick@yahoo.com

 55. Saya berminat dalam bidang penternakan ayam, dan saya sedang mencari reban untuk disewa di sekitar negeri Perak. terutamanya di kawasan ipoh. sekiranya sesiapa mempunyai reban untuk disewa sila hubungi:
  Ashok-012 5853813
  Nithy-012 5872232
  e-mail: nithy.nick@yahoo.com

 56. Saya menerima tempahan inkubator telur ayam/burung lain. Yang dah siap juga ada, sila masuk http://cgi.ebay.com.my/Chicken-Quail-Still-Air-Egg-Incubator_W0QQitemZ120263882647QQihZ002QQcategoryZ5204QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

  Hubungi saya 0162938413 (razif)

 57. berapakah kos anggaran yang diperlukan untuk memulakan ternakan ayam daging secara kontrak.anggaran kuantitit ayam lebih kurang 20 000 ekor

 58. Sesiapa yang berminat untuk menternak ayam daging secara contract farming di Melaka, Segamat, Kuantan dan seluruh negeri Johor, sila hubungi :
  Dr. Mohamad Shafie 0177515199

  • salam doktor,saya berminat untuk menternak ayam daging,saya ada mempunyai tanah dgn keluasanya sebanyak 4 ekar,bolehkah doktor cerita tentang contract farming ini

 59. Saya berminat nak tahu dengan lebih lanjut tentang kontrak penternakan ayam daging ni. Alamat kat atas tu untuk semenanjung, kat Sabah tiada kontrak ni ke?

 60. sesiapa yg berminat menyertai kontrak penternakan ayam daging di negeri pahang dan terengganu sila hubungi saya sazuan 0177780455

  • Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
   Saya merupakan penternak ayam daging dikedah ingin menyertai kontrak penternakan ayam daging. Soalan saya adakah terdapat kontrak penternakan ayam daging di kawasan Kedah? Tolong balas pertanyaan ini secepat mungkin. Sekian, terima kasih.

 61. saya berminat menceburi dlm bidang ini,tapi saya tiada tanah ,sesiapa menpunyai reban untuk di sewah silah tel saya ,0126910053 selangor

  • tanah kosong banyak di rawang

  • Saya sedang mengusahakan ternakan ayam daging dengan sistem reban tertutup.Lokasi: Lapis Lapan Kampung Sementa, Klang. Tanah disewa. Sekarang ada masalah pengurusan. Tuan tanah pula asyik sound nak jual tanah.Memang ada perjanjian sewa 15 tahun tapi kalau boleh nak tolong dia juga kerana adik beradik dia mendesak. 4 stengah ekar tanah pertanian. Macam2 projek pertanian dan penternakan termasuk burung walet boleh dijalankan. Bolehlah beli reban saya sekali. (boleh atur sistem sewa beli) Siapa berminat nak beli tanah ini boleh hubungi 0162598049. Nanti saya hubungkan dengan tuan tanah. Boleh deal terus dengannya.

 62. Sesiapa yang berminat menyertai Kursus Penternakan Ayam Pedaging Secara Integrator yang akan diadakan di Kompleks Rakan Muda, Kapar, Klang, Selangor pada 2-3 Ogos 2008 ; sila hubungi Azman 01-3949464

 63. Sesiapa yang berminat menyertai Kursus Penternakan Ayam Pedaging Secara Integrator yang akan diadakan di Kompleks Rakan Muda, Kapar, Klang, Selangor pada 2-3 Ogos 2008 ; sila hubungi Azman 0123949464

 64. Assalamualaikum En. Bob
  Saya dari penang mcm mana saya nak dapat penerangan lebih lanjut Penternakan Ayam Pedaging Secara Integrator (kawasan Utara)

  terima kasih

 65. Saya dari Tampin, Negeri Sembilan mcm mana saya nak dapat penerangan lebih lanjut Penternakan Ayam Pedaging Secara Integrator (kawasan Tampin)

  terima kasih

 66. saya dari sg petani, kedah. berapa anggaran kos untuk ternakan ayam 20.ribu ekor dan berapa jumlah kos untuk memulakkan projek ini. dari mana saya nak dapat benih ayam dan bagaimana pasarannya?. bagaimana pula dengan ayam organik?

  terma kasih.

 67. Sesiapa yg ingin memulakan perniagaan penternakan secara Kontrak di kawasan Kulim, Sg Petani.Hubungi saya 012-4270845

 68. Saya pembekal ayam mentah untuk di golek di lembah Klang. Minimum sebulan 3000 ekor ayam (850g/ 40 hari) saya gunakan. Sekarang ada sesiapa berani offer ayam pada saya?? Kalau ada tel saya 019-3138091 …..

 69. Saya Norman di Shah Alam. Saya mencari sesiapa yang mempunyai traktor atau peralatan yg sesuai untuk membersihkan tanah seluas 200 ekar. Kami ingin memajak tanah tersebut selama 4 tahun dan perlu membersihkannya. Tanah di Kuala Rompin. Tiada pokok besar kecuali semak setinggi pinggang. Dapatlah kiranya hubungi saya di 0172990550

 70. Tolong beritahu saya cara cara bagaimana nak memulakan dan kirimkan contact2 yg penting supaya dapat berhubungan. Terma kasih.

 71. saya amat berminat dan saya nak maklumat tentang projek ini secepat mungkin dan ini nombor hp saya 012 614 4477

 72. Saya sedang mencari reban ayam untuk disewa di sekitar negeri johor/melaka/seremban. sesiapa yang mempunyai reban untuk disewa, sila hantar mail kepada saya dengan maklumat.
  tjn3380@yahoo.cm
  junie:012-3012528

 73. saya amat berminat dan saya nak maklumat tentang projek ini secepat mungkin dan ini nombor hp saya 012 614 4477

 74. Salam…

  Sesiapa yang inggin menyewa reban ternakan ayam pedaging sila e-mail saya dengan segera/ kepada sesiapa yang ingin melabur dalam bidang ternakan ayam/ ada kontrak membekal ayam hidup sehari 20,000 ekor sedang menanti.

 75. Abd Razak Chik Berkata:

  Salam…

  Sesiapa yang inggin menyewa reban ternakan ayam pedaging sila e-mail saya dengan segera/ kepada sesiapa yang ingin melabur dalam bidang ternakan ayam/ ada kontrak membekal ayam hidup sehari 20,000 ekor sedang menanti.

  mcm mane nak email en abd razak.
  email takder.
  sy berminat..
  kalau boleh emailkan sy maklumat berkenaan terima kasih..
  vertex_agro@yahoo.com

 76. aku suka makan daging kambing, my pebret seyyyy

 77. aku suka makan daging kambing, my pebret

 78. mybob perkara ni off topic sikit la..
  nak tanya tau x mana2 pihak yang nak ambik baja cacing siap atau separuh siap..sekarang nie saya sedang mengusahakan ternakan cacing untuk buat baja..

 79. saya amat minat dengan projek ternakan ayam ini. sekarang saya sedang mengusahakan tanaman cendawan dan cacing diatas sebidang tanah yang luas. saya mmg sedang mencari apakah projek yg sesuai utk di usahakan di kawasan berkenaan selama ini. dan kalau tidak keberatan tolong hubungi saya ditalian 0126475272 untuk penerangan yg lebih lanjut tentang ternakan ayam.atau emal kan saja syarat-syaratnya diemail saya<era_dialove@yahoo.com

 80. saya pun nak buat .bolik tak call saya 0126144477 @mall saya 10q.

 81. Saya berminat dengan projek ini. yang jadi masalahnya saya tak ada tanah disekitan rawang. saya dengan di Batu Arang ada Taman Agro Teknologi. so bagaimana untuk menyewa tanah disana, sape ada imfo tolong bagi tahu. 012 2374604

 82. saya berminat untuk menyewa reban ayam abd razak cik. abd razak tolong phone saya 012 2374604 atau mail saya. zainteja@yahoo.com.my

 83. aslmkm..sy pljr upm..koz pengurusan perladangan..sy berminat dengan skim ini…tetapi sy tidak mempunyai modal yang cukup…jika sy buat loan bank, adkh sy boleh maju….

 84. akum saya delia,saya berminat dgn projek ayam kontrakni,reban sudah ada di sepang.sesiapa yang ada benih ayam kampung email saya deliajoe83@yahoo.com.

 85. saya berminat dgn penternakan ayam,tapi saya belum ada tempat utk penternakan ayam,kalau ada tempat senang sikit dan saya mahu langkah – langkah juga.sila email saya dgn segera.sebstian_13@yahoo.com

 86. saya mencari pembekal ayam kampung pada harga termurah kerana sy berminat untk menternak ayam kampung secara besar2an..

  sila cbtc sy :0194702839
  shawnbudakmechy@yahoo.co.uk

 87. salam…
  layari blog saya untuk dapatkan maklumat berkenaan perniagaan, tips & hints dlm perniagaan dan sebagainya…
  PERCUMA!!

  amen

 88. Salam kpd bkal2 penternak ayam,sesiapa nk beli peralatan reban ayam&Em.Boleh hubungi saya di:+60123037780
  +60176126354
  fan-rm1900seunit.

 89. Macamana nak contact saudara fauzi.pls bagi no tel/email

 90. saya mempunyai syarikat berasaskan pertanian dan penternakan saya ingin mengembangkan lagi projek syarikat saya

 91. permohonan utk mengetahui lebih lanjut dalam ternakan ayam.
  sesiapa yg mmpunyai maklumat dan ingin berkongsi sila hubungi sy.
  sy ingin:
  1. supplier anak ayam.
  2. fan
  3. ubat-ubatan ayam
  4. segala keperluan bangsal.
  sila hubungi sy . emai: aeinal_aeiruzs@yahoo.com

 92. saya berminat utk menternak dan sekarang ni saya telah mengusahakan ternakan ayam telor dan ayam daging secara kekecilan.sy mempunyai tanah 2 ekar dan jauh dri rumah penduduk dlm lingkungan 2 km.bagaimana sy boleh memohon utk projek berkenaan.

 93. saya berminat utk menternak dan sekarang ni saya telah mengusahakan ternakan ayam telor dan ayam daging secara kekecilan.sy mempunyai tanah 2 ekar dan jauh dri rumah penduduk dlm lingkungan 2 km.bagaimana sy boleh memohon utk projek berkenaan.lokasi sy di muar johor..sesiapa yg tahu dpt kiranya hubungi sy 0177745931
  tq

 94. aku nak kertas kerja ternakan ayam pedaging…aduhhh pusing. kalau sape yg ada benda ni sekarang nie gak tlg lah email budimanis@yahoo.com

 95. saya berminat untuk menyewa reban ayam scepat mungkin……capacity 20000 hingga 30000 sila hubungi saya segera 016 2883178.terima kasih.

 96. Hi..saya ingin tahu lebih lanjut tentang penternakan ayam berkontrak ini dan macam mana nak dapatkan pinjaman untuk membuat reban ayam. Sesiapa yang boleh bantu saya sila hubungi telepon bimbit saya 0127400716 atau email saya
  r3m_z@yahoo.com

  Terima Kasih.

 97. ITIK HIDUP UNTUK DIJUAL DAN TEMPAHAN SG RAMBAI MELAKA ,CALL 0195402644 EMAIL:Sgsuda@yahoo.com

 98. berapakah keluasan tanah yang diperlukan utk pelihara ayam sebanyak 5k ekor?
  satu reban utk brp ekor?

 99. menjual taik ayam,taik arnab kawasan kota tinggi,johor bahru hubungi 019-7790518

 100. saya ingin tahu mengenai kontrak ladang ayam daging ni jika ada wakil di sabah. saya berminat dan bersedia untuk memulakan pada bila2 masa.

 101. salam

  saya nak tanya skg saya ada menternak ayam daging secara kecil2 lan ditanah kawan dan bagai mana nak membuat pinjaman untuk membesar kan ternakan saya.dan saya ingin tahu dengan siapa saya nak jual ayam bila dah cukup matanag.tq klu ada sebarang cadangan ingin dikonsikan sila email kan kat saya.mdfaris.aris@yahoo.com.my

 102. sy ingin mencari mana kedai dedak ayam yang termurah dalm kawasan kajang,klang lama cheras dan pj klu anda ada info mengenai kedai tersebut sila email kan.mdfaris.aris@yahoo.com.my tq

 103. saya berminat perniagaan ini sila hubungi saya.
  sekian terima kasih

 104. askm hai.. kalau boleh saya nak tahu secara detail tetang skim ini kalau ia membuat hati saya tertarik mungkin kawasan pembinaan reban akan dibuat dibelakang rumah saya seluas 1/2 ekar je.. tq

 105. assalamualaikum smua..sya bercadang nak jalankan penternakan ayam..sape2 ada kertas kerja yang boleh di sharekan dgn sya…sya ingat nak guna sistem aircond..
  klau sape2 ada contoh kertas kerja berkaitan harap dapat email kat saya husninordin@yahoo.com
  terima kasih..smoga anda smua dimurahkan rezeki..

 106. assalamualaikum smua..sy telah menjalankan penternakan ayam kg dam puyuh.dimanakah sayeboleh mendapatkan pasaran dan kepada sape2 ada kertas kerja yang boleh di sharekan dgn sya klau sape2 ada contoh kertas kerja berkaitan harap dapat email kat saya nizamabsb@yahoo.com.my
  terima kasih..smoga anda smua dimurahkan rezeki..

 107. salam buat semua..

  saya pelajar lepasan ijazah, berminat dengan skim penternakkan ayam(kampung&daging). bagaimana cara untuk saya membuat permohonan skim penternakkan ayam ini??
  masih lagi mencari kawasan tanah sekitar melaka/n9 untuk disewa dan dijadikan tapak ternakkan…
  seterusnya, nak berkongsi kertas kerja dari rakan2 yg dah ada pengalaman mengenai penternakkan ayam…harap dapat bkongsi…

  boleh emelkan pada saya maklumat2 yg rakan2 hendak kogsikan..syukran…
  acikzul_85@yahoo.com
  013-7598641
  ~acikzul

 108. salam..saya nak tanye.
  ternak ayam nih ade berurusan dengan bahagian Persatuan Peladang Negeri tak.
  Selepas anak ayam cukup umur anak ayam di sembelih di mana. Ade tak usahawan untuk bahagian penetasan anak ayam.

 109. salam….
  ada seorang kwn saya sgt berminat untuk memulakan penternakan ayam(kampung & daging)
  jd saya nk tny..mcm mn nk memulakan penternakan ni?
  saya harap saudara dpt berikan maklumat yg secukupnya…

  terima kasih.

 110. hi.. sy baru nak start perniagaan penternakan ayam. tengah cari contoh rancangan perniagaan yang sesuai. sesape yang boleh berkongsi ngan saya amat di alukan. semoga jasa anda dirahmati dan diberkati. thanks.

 111. sesape yang ingin berkongsi contoh rancangan perniagaan bolelah email ke happygirl_erya@yahoo.com
  thanks…

 112. ada sesiapa yang nak sewakan tanah untuk penternakan ayam daging dalam 2 ekar…..disekitar hulu selangor sila hubungi saya 012-2166214 terima kasih

 113. Saya sarankan kepada semua, lebih baik bergerak sendiri dari attach dengan mana2 integrator. Sememangnya ia agak sedikit sukar pada mulanya, tapi penat lelah lebih berbaloi and margin lebih baik.

 114. sesiapa yang ingin cuba bela ayam secara kontrak cuba tanya terus kepada syarikat seperti leong hup holding di melaka sinmah, kfc ,DBE atau terus buka laman web. sebab saya tahu syarikat ini adalah syarikat yang kukuh.dulu saya pernah kerja dengan syarikat ne selama 13 tahun.

 115. sya berminat dptkan kontrak tersebut…

 116. saya berminat untuk menternak ayam daging ini,saya mempunyai tanah tapi saya tak tahu mcam mana untuk mejalankannya…disiapakan yang perlu saya hubungi untuk mendapat kursus kaedah2 perternakan ini…kelantan…0139572010

 117. Ingin tahu @ berminat dengan penternakan kontrak ayam daging, untuk negeri Johor, Melaka, Pahang dan Terengganu, sila hubungi :
  Dr. Mohamad Shafie 0177515199

 118. En. Zulkifli, Muar.
  Hubungi Rashid 0127010741 untuk maklumat lanjut penternakan kontrak ayam daging

 119. Penternakan Kontrak Ayam Daging & Integrator
  Charoen Pokphand Group Malaysia
  Johor, Melaka, Pahang & Terengganu
  Hubungi Dr. Mohamad Shafie 0177515199

 120. saya mencari pembeli atau pemborong ayam daging hidup dengan harga rm5.50 dan harga boleh runding lagi disekitar kawasan kota kinabalu, sabah. sila hubungi no. tel.016-8233774

 121. Ada alamat atau nombor Telefon tak yang boleh di hubungi untuk memohon SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING bahagian Sabah Khususnya kudat

 122. kami sedia membekal ayam hidup dan ayam yang siap diproses untuk seluruh malaysia.kapasiti penghantaran untuk setiap kawasan negeri ialah
  ayam hidup:- 15 000 ekor sehari
  ayam proses:- 35 000ekor sehari
  untuk pasaran eksport 380 MT sebulan
  SESEIAPA BERMINAT SILA HUBUNGI SAYA
  EN.JOHAIRI BIN HJ ISHAK
  019-4085382

 123. PEMBETULAN
  TELEFON NO PAKSU AYAM93
  019-4085362

 124. Assalamualaikum,
  salam sejehtera untuk semua peladang yang berjaya.Saya merupaka orang yang baru saja hensak membuka ladang ternakan pedaging dan berminat gileer dgn kerja ini jadi kepada sesiapa yang sudi memberi tunjuka ajar dan ingin berkongsi pengelaman bolehlah menghubongi saya di talian 006738973909 atau 0067387134313 atau send msg on my email
  1. Ladang_SRB@hotmail.com
  2. PGJKZ-BPO@Hotmail.com
  Diatas kerjasama yang diberikan itu nanti adalah dihargai dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih sekian waslam.

 125. sesiapa yang ingin menyewakan reban ayam tolong hubungi saya di sanjana_0325@yahoo.com

  thanaks a lot

 126. sesiapa yang ingin menyewa reban yam tolong sewakan kepada saya.

 127. SAYA INGIN TAU DI MANE SAYA BOLEH MENDAPATKAN AYAM PENELOR

 128. sy brminat dlm bidang ini… bolehkh sesiapa yg dpt menolong sy utk dptkn smua maklumat ini dan dgn siapa sy perlu hubungi.. terima kasih

 129. saya baru bermula nak mula projek peternakan ayam kampung…di kawasan triang pahang..dan saya perlukan khusus untuk menjalankan projek ini..di mana blh saya dapatkan khusus dan nasihat berkaitan…

 130. ingin menyewa reban ayam secepat mungkin disekitar kedah perak dan penang. hubungi 0134001917

 131. Satu usahasama antara pengilang penyembelihan ayam sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Muslim dengan kapasiti pengeluaran ayam sebanyak 50,000 ekor sehari & hingga ke 100,000 ekor menjelang 2010, dengan packing yang bermutu,menepati syarat pengilangan,pensijilan seperti dari Jakim & JAINS,GMP,HACCP, HDC & VHM. Kami juga diiktiraf oleh Yayasan Ekonomi Sejagat (YES) sebuah badan NGO yang ditaja oleh Amanah Raya,Dewan Perdagangan Islam M’sia,Persatuan Pengguna Islam M’sia,Persatuan Restoran Muslim M’sia & Gabungan Konsortium Kontraktor Bekalan Bermasak Muslim Berhad.
  Kami cuma memerlukan sesiapa yang berminat (terhad kepada 20 individu/syarikat) untuk memasarkan bekalan ayam kami yang akan berada di pasaran pada penghujung bulan Jun 2009.Tawaran sangat terhad!! Kami menawarkan harga yang kompetitif, menguntungkan,rangkaian logistik yang efisyen & pantas serta A & P (Advertisement & Promotion) yang meluas di TV, akhbar dan majalah.
  Bagi sesiapa yang berminat, sila e mailkan ke shah.mohamad@rocketmail.com.

 132. hello..saya ada tanah di pahang seluas 10 ekar dan 3 ekar..saya bercadang untuk bela ayam kfc..tolong hubungi saya..terima kasih..saya bercadang untuk membina reban besar..kos saya ialah 150k…

 133. nombor saya ialah 0129098124

 134. salam,minta sesaper yang ada buat kontrak farming ayam daging kat kedah nie untuk reply saya semula…sekarang dalam proses buat nak buat reban and nak dapatkan pasaran…saya target untuk keluarkan 20,000 ekor dahulu permulaan…boleh email saya di mdrazman80@gmail.com

 135. aslmkum. kalau berminat nak buat kontrak farming ayam daging di perak,saya wakil cp group(ipoh branch)mengalukan sesiapa yang ada reban ayam sistem tertutup(close house) sahaja”’..jom join cp… contact me” 0165571284. joey.

  • joey; I rasa cukup berminat dengan ajakan ini. I dah bela ayam open system ( 70, 000 qty )kat selama Perak , tetapi nak sahut seruan ini, boleh tak ?

 136. sy berminat nak ternak ayam daging dan ayam kampung.. tlong sy.. please contact me… 0166488800 roziyana

 137. salam…saya amat berminat dan saya nak maklumat tentang projek ini secepat mungkin dan ini nombor hp saya 0127546716
  anda boleh call saya. pls reply komen ni ea..tq so much!

 138. salam…saya amat berminat tentang bekalan untuk ayam daging ni, dan saya nak maklumat tentang projek ini secepat mungkin dan ini nombor hp saya 0127546716..tolong bgtau name integator yang boley sy hubungi,,,,
  plz inform kat email @ no fon sy…trimas!

 139. salam…saya berminat untuk menternak ayam daging secara persendirian..di mana untuk mendapatkan bekalan anak ayam dan makanan ayam yang terdekat dengan tempat saya…tolong info via emel de_agrounge@yahoo.com.sg (Radin, Betong, Sarawak)

 140. Saya menjalankan ternakan ayam secara kontrak untuk KFC. Bagaimana dan siapa yang harus hubungi? Dimana saya boleh mendapatkan alamat untuk berhubung bagi menjalankan skim ini?

 141. saya berminat nak ternak ayam serama secara komersil,bidang ini masih baru utk diceburi.Harga nya pun mahal.lebih kurang dgn ternak ikan hiasan.adakah pihak kerajaan boleh membantu,modal saya cukup,cuma saya nak nasihat teknikal saja.

 142. Nama saya Mr Subra,Saya berminat nak ternak ayam daging melalui Integator.Bidang penternakan ini baru untuk saya.Saya ingin untuk mendapatkan maklumat yang lebih dan bagaimana saya boleh hubungi Integrator.

 143. Salam sejahtera – Saya Zahidy daripada Klang Selangor . Saya berminat untuk menternak ayam kampong . Saya mempunyai tanah tak begitu luas lebih kurang 1 1/2 ekar sahaja . Saya tiada modal dan perlukan Integrator dalam memulakan usaha saya . Masih berkerja masa ini dan akan tidak berkerja dalam 1-2 bulan lagi sebab masalah syarikat akan tutup kedai …. sila hubungi saya : Zahidy15@gmail.com

 144. salam saya zaid dari shah alam. Saya berminat ingin menternak ayam di kampung bagaimana dan siapa harus sya hubungi. no fon saya 019- 2718514. tq

 145. saya berminat menternak ayam dan mempunyai tanah keluasan 5 ekar. bagaimana untuk menghubungi Integrator untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail.

 146. salam..saya berminat dgn skim ini dan ingin menjalankannya di sekitar negeri sembilan. tapi takde tanah dan jg pengetahuan. minta tunjuk ajar.

  • Mungkin saya boleh membantu pihak saudari dalam bidang Penternakan ayam kerana saya mempunyai kawasan yang sesuai dan pengetahuan disegi projek ini. Hubungi saya Zakaria 017 2233511

 147. Salam.. ayah saya menternak dalam 2000 ekor ayam yang terdiri dari ayam kampung, ayam kacukan dan ayam selasih. Ada lebih kurang 500 ekor yang telah matang dan sedia untuk dijual. Tetapi ayah saya tiada pemborong. Oleh itu, saya mencari pemborong yang boleh membeli ayam2 ini. Lokasi ladang saya adalah di pantai remis, perak. Boleh hubungi saya di talian 012-4514934 @ 012-4910200.

 148. Reban ayam aircond full auto untuk dijual. Lebar 50kaki, panjang 300kaki(20,000ekor). Bangunan binaan besi. Harga RM200K neg.
  012 4003450 anuar/017 4417566 amin

 149. Ada alamat atau nombor Telefon yang boleh di hubungi untuk memohon SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING bahagian Sabah Khususnya Kimanis

 150. as.kum saya skang ni ingin membela ayam daging… saya mmpunyai tanah keluasan 3 ekar… dan saya mempunyai modal rm20000 sahaja…. tanah saya di sg.siput perlop 1….. saya juga takde pengalamn dalam perniagaan ni…. ada sesiapa boleh mmbantu saya…. dan saya berminat dng sistem ladang ayam berkontrak ni………. amirulhizan@yahoo.com.my…. no fon 0125226483

 151. saya berminat dgn ternak ayam. sy berada area sabah. ada harapan ke?

 152. salam.. Sy berminat nk cebur bidang penternakan.. Ada tanah d perlis.. Harap bleh beri tunjuk ajar & bantuan.. Harap dapat hubungi sy. Terima kasih..

 153. saya ada tanah untuk dijual dan amat sesuai untuk projek chicken farming ini . terletak di trong 4 ekar / seekar hanya rm35k sahaja.
  berminat hubungi saya 013-4731214/ bfg3034@yahoo.com

 154. saya berminat nak membuka ladang ternakan ayam daging ni…tapi tiada pengalaman dalam perniagaan ni.blh sesiapa tunjuk ajar cara dan mengendalikan perniagaan ni kepada saya.saya mempunyai tanah di paman kemaman terengganu.yang berminat Mohd Latfi Othman

 155. saya berminat dalam perniagaan ayam daging tapi tiada pengalaman dalam perniagaan ni…sesiapa boleh mengajar cara dan mengendalikan perniagaan ni kepada saya .saya mempunyai tanah di paman kemaman terengganu seluas 2 ekar.yang berminat Mohd Latfi Othman
  Tel 019-3037858
  email:mancho_1800@yahoo.com

 156. Salam?.. Kepada sesiapa yg berminat utk menyahut cabaran usahawan ternakan ayam pedaging sistem tertutup(aircord), utk kawasan selangor.Sg buloh,Rawang,Btg kali,Kerling,Tg Malim,Slim river,Sg Panjang digalakkan.. Insyaallah satu perniagaan yg menguntungkan.Sila hubungi sy 019-284 4918..Zahir. Khidmat nasihat,tunjuk ajar di sediakan.

 157. khidmat nasihat dan tunjuk ajar perlulah juga , untuk di adunkan dengan pengalaman yang saya dah ada..masalahnya modal yang tak ada !!! sapa-sapa nak labur atau beri pinjaman amatlah di alu-alukan

 158. salam kpada semua, saya disini nak kerjasama dari anda.harap semua dapat beri kerjasama. bersatu teguh, bercerai roboh

 159. saya bermnat dgn trnakan kotrak ayam dging ni tp xda pengalaman. tlg rkmenkn integrator yg sesuai utk dihbngi…. kawasan semanggol, perak..

 160. saya betul2 berminat dgn skim ternak kontrek ini..rekemenkan saya integrator yg sesuai utk saya dpat keterangan lanjut..017-7667023 murni johor

 161. Saya berminat untuk meceburi bidang ini ,begitu lama.tolong beri panduan kepada saya.sila hubungi 012 – 368 4326 (amudah)

 162. saya berminat untuk menceburi bidang penternakan ini. tolong beri panduan kepada saya bagaimana untuk saya nak memulakan kerjaya ini.sila hubungi saya di no 017-2347569

 163. saya ade tapak seluas 5 ekar di kaw.bagan datoh perak..bagaimana saya nak menyertai kontak ini..

 164. saya merupakan graduan lepasan politeknik berminat dalam sistem kontrak ini.mempnyai tanah seluas 5 ekar di kaw.bagan datoh perak..apa2 maklumat diperlukan emel ke faizlansubhi@yahoo.com

 165. Salam saya adalah graduan usahawan dari MSU di bawah program entreprenuer . Saya berminat untuk mebuat perniagaan slautering chicken house dan juga menternak ayam .
  Bagaimana saya ingin mendapatkan biz plan dan ada ke tempat untuk saya belajar cara cara perniagaan di atas … Dan di mana kad saya boleh mendapat information ..

  Saya dari Pantai Dalam . KL

  Terima kasih
  017 2038192

 166. nk ternak jgk…..017-5811674

 167. saya begitu berminat dan boleh hubungi saya 0129003913 selepas watu pejabat

 168. yang serius untuk ternak ayam telur dan ayam daging dan ingin maejadi pengedar telur ayam sila emailkan kepada saya butir peniagaan. email-esmazeggs@ymail.com

 169. PROMOSI TELUR AYAM GRED A 30PCS RM4.50 PERTRAY LIMIT 1000TRAY PENGHANTARAN JOHOR BAHRU RM50.00 LUAR KAWASAN TERTAKLUK KEPADA DESTINASI DARI 21/2/2011-5/3/2011 PENGHANTARAN AKAN DIBUAT 7 HARI DARI PENGESAHAN PENGHANTARAN. EMAILKAN KE esmazeggs@ymail.com T&C

 170. salam tn, saya berminat utk mendalami ilmu penternakan ayam kontrak ni dan bercadang utk menceburi bidang ni sepenuh masa. jadi dengan siapa saya boleh hubungi di kawasan kedah ni. tq

 171. cikgu azhan boleh ke tempat ternakan saya untuk belajar ladang ternakan saya 35ekar termasuk ayam daging ayam telor dan itik emailkan ke esmazeggs@ymail.com

 172. Halo Setiap orang,
  Ini adalah untuk memberi mereka yang mengalami krisis kewangan dan semua orang dengan kredit macet yang membantu telah datang. Nama saya Mr Duke Tanda MD dari UDA PINJAMAN SYARIKAT. Saya kerajaan diluluskan pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman dalam kategori yang berbeza seperti, pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman konsolidasi debit dan banyak more.so oleh kerana itu kami mendesak mereka dengan kredit macet tidak perlu bimbang lagi tapi hubungi kami sekarang dengan e-mel ini jika anda tertarik hubungi kami di: williams_loans@yahoo.com

 173. saya berminat tentang skim ini,harap ada pihak dapat membantu saya untuk menghubungi integrator2 ini memandangkan tiada no integrator untuk dihubungi.Sekian, terima kasih..

 174. saya ingin memulakan perniagaan ini secepat yg mungkin dan saya amat berminat dgn apa yg ditawarkan oleh intergrator.

 175. Kalau orang yang tak ada tanah dan modal bagaimana?Adakah peluang usahawan ni untuk yang siap tanah dan modal.ATAU kerajaan akan bagi kawasan tanah dan modal subsidi…?Belajar kursus tapi lepas tu nak buat apa kalau taka da tanah,patut bantu orang Mleayu yang tiada modal tanah dan wang….jadi apakah bantuan yang ada?

 176. slmt petang,sir saya sangat berminat dgn kontrak ini.sila hantar details selanjutnya ke alamat email saya ataupun call saya.0143653371
  saya berasal dr tg.malim,perak.

 177. salam.saya amat berminat..bole email detail area selangor/perak dan lain lain…terima kasih.

 178. bole call saya 0136290496.. saya amat serius..

 179. susah ler beb..kat dalam nie mana der diaorg nk tgl no untk contect..nak kalau kena cari sendiri ler…komen yg dah bertahun2 pn xder org nk reply..so xpyh nk buang masa utk cari contect kat dalam nie okey…

 180. Nama saya Mr shara,Saya berminat nak ternak ayam daging melalui Integator.Bidang penternakan ini baru untuk saya.Saya ingin untuk mendapatkan maklumat yang lebih dan bagaimana saya boleh hubungi Integrator.0143682366

 181. Salam Tuan.Ada tak syarikat Tuan mempunyai reban yg sesuai bagi menternak ayam pedaging untuk di sewakan?Saya di anugerahkan kontrak pembekalan ayam daging dan satu pusingan,mereka inginkan 100,000 ekor ayam dari syarikat saya.Keadaan menjadi buntu apabila veterinar Melaka tidak meluluskan sebuah tanak 3 ekar yang sudahpun saya beli.Seandainya syarikat Tuan ada reban2 yg hendak disewakan,harap dapat menghubungi saya di- 011 1971 8041(Mansor).Sekian,TK Tuan.Salam

 182. salam..macam mn cara untuk sy memulakan skim kontrak ayam pedaging ini?dgn siapa harus saya berurusan?harap tuan dapat bantu saya,tq.

 183. Salam .
  saya amat2 ingin mengetahui cara2 n segala detail dalam pengusahaan pemeliharaan ayam ini. sekarang saya di selangor dan tapak yg akan dijalankan di kelantan. mungkin disana sumber utk ayam daging yg agak kurang kita buleh perbanyakkan..
  ekal61@yahoo.com / 0192583565

 184. salam , saya ada 5 ekar tanah yang sesuai untuk menternak ayam , terletak di tepi jalan besar antara terong dan beruas . ada sungai kecil di tepinya . reseb melayu . geran kekal .

  saya nak jual dengan harga rm 70 k seekar

  kemudahan letrik dan air pun ada

  minat hubungi saya 013-4731214 hasan

 185. Inilah tempat paling hampeh nak dapatkan pandangan maupun pertolonganTempat dimana semua mau jadi jutawan tapi tak ambil pot nak menolong.Morabih boreh aje merengek kat blog nie.Bukan mintak tolong duit,mintak kontek orang berkenaan pun tak dilayan.Tutop ajo laie blog ni.

 186. Sahabat semua,

  Syarikat kami telah mendapatkan kontrak, tetapi mahu ia dikongsi untuk pembinaan infrastruktur serta bangunan reban. Modal mungkin boleh dikurangkan kepada RM50K seorang perserta, kepada 10 orang, menjadi lembaga pengurusan.

  Tanah disediakan. Berminat email : mybangi.net@gmail.com

 187. Mana senarai integrator serta alamat dan no telefon yang disediakan????

 188. selamat petang.
  nama saya raj. Saya ingin tahu alamat dan no. telephone integrator bagi penternakan ayam daging berkontrak.

 189. Salam..
  Saya dari selangor. saya mempunyai modal dan tanah yang bersusaian untuk projek ternakan ayam ini.namun saya memerlukan bantuan daripada intergrator yang Tuan sebutkan diatas. Disin saya amat memerlukan bantuan Tuan. disediakan no hp saya. 0132728149.
  Tq..

 190. boleh dapatkan senarai dan no telifon intergrator di negeri johor, kawasan yang berhampiran dengan masai atau ulu tiram.

 191. call saya utk kontrak farming negeri selangor..Fauzi 0133685639

 192. saya baru memelukan projek ternakan ayam ini dibawah integrator leong hup. boleh lawati laman facebook saya https://www.facebook.com/pages/MS-Agro-Farm/474636762547961

 193. Need integrator contacts.
  Mine:0167252826

 194. Need integrator contacts at johor area
  Mine:0167252826

 195. Saya inginkan keterangan lanjut

 196. di kuching sarawak ada tak anjuran begini

 197. Thats why Indian Hindi papers are very popular in all corners of
  India. It stands 2nd position in population around the world.
  Stars and the loaded are sometimes (however, not always) capable
  to go beyond the holding out course of action to obtain immediate gratification.
  ‘There is no middle way for Americans,’ they write. When scrapping with newspaper clippings, in most situations it is important to take the
  proper steps to make them archival safe before putting them with your photos in
  your scrapbooks.

 198. I need to to thank you for this fantastic read!
  ! I absolutely enjoyed every little bit of it.
  I have got you book-marked to look at new stuff you post…

 199. sabah boleh dapat tak kontrak macam ni…………

 200. saya berminat untuk membela ayam. siapakah patut di hubungi

 201. Good day! Would you mind if I share your blog with my
  facebook group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 202. Salam 1 malaysia

  Saya ingin mendapatkat nasihat tentang membela ayam mas contract
  Kami ade tanah khas untuk pertanian & penternakan .
  Ya iTu anggaraan dalam 10ekar luas persegi.
  Tolong bagi contek untuk ternakan ayam mas

  Hubungi saya melalui talian 010 2099540 &0192531386
  Jika beinat join venture. Pun boleh kami ade tanah luas Atas namA saya sendiri ia iTu Saravanan a/ l perumal di mukim rompin Bahau negeri sembilan ( daerah jempul)
  Terima kasih.

 203. Kami ada membekal induk2 lobster air tawar utk dibiakkan..tunjuk ajar akan diberi kpd yg berminat.ternakan air tawar yg rendah kos makanan & pasaran yg menarik..

  • Pihak kami masih lagi membuka peluang kepada syarikat, koperasi, individu atau sesiapa sahaja yg ingin menyertai contract farming ayam pedaging sistem tertutup. Tunjuk ajar/khidmat nasihat disediakan.. untuk seluruh malaysia (ada cawangan setiap negeri)… 0192844918

 204. Berapa kos men bina reban tertutup utk
  15 ribu ekor ayam daging.dimana saya boleh dpt kontark tersebut. Berapa pulang utk sekor ayam. Saya amat berminat dlm bidang

 205. Saya rancang untuk mulakan pd awal suku pertama tahun 2014. Boleh tlg

 206. Saya rancang untuk mulakan pd awal suku pertama tahun 2014. Boleh tlg emailkan kpd Sy senarai integrator yang tlibat utk keterangan lebih lanjut. Moga diberkati usaha dan maklumat ini. Ameennn.. terima kasih

 207. Saya baru mula belaja menternak ayam den ada 150ekor dan ingin meluaskan lagi memerlukan bantuan sesiapa ingin membantu saya sila hubugi no0123655957 saya berada di meru klang

 208. Salam. Saya nk tahu wakil integrator kt kelantan. Saya ada tanah 30 ekar untuk tapak penternakan ayam pedaging. 0173701017. Zakaria

 209. I really like what you guys are up too. This kind of clever
  work and coverage! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 210. Quality content is the secret to interest the users to pay a quick
  visit the site, that’s what this website is providing.

 211. Excellent post! Can you write a post about conceiving a child.

  Your writing skills are quite impressive, and I can see
  it definitely spurred some heated debate.
  Quite an impressive discussion this story started.

 212. Berapa Luas tanah yang diperlukan until 7 reban

 213. Saya berminat tapak ada dikawasan kebun sawit saya tetapi saya tak ada modal nak bina rabann dan pengurusan tolong hubung melalui tel saya untuk meklumat selanjut 017-860 6003

 214. I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 215. Simply wish to say your article is as astounding. The
  clarity on your publish is just great and i could suppose you
  are an expert in this subject. Fine together
  with your permission allow me to snatch your feed to keep up
  to date with approaching post. Thank you a million and please keep up the
  rewarding work.

 216. Nombor dan alamat untuk menyertai perternakan ayam daging kontrak

 217. Bagaimana untuk dapatkan kontrak nim..??????.Hubungi saya 0132947606

 218. Saya sedang mencari contracts farming

 219. Saya hendak sewa Reban ayam 17 ribu ekor ayam daging ada pengalaman dalam bidang ini boleh saya buat contract dengan KFC farming ker

 220. Bagaimana dapatkan borang contract?

 221. Dimana saya perlu mendapatkan keterangan lanjut berkenaan contrak ayam daging

 222. Sy bru nk mulakan ternak ayam daging….tanah dh ada…sy nk senarai intergrator,alamat dan nombor telefon….

 223. Kalau nak apply untuk area sabah macam mana ya

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: